Wandeltips

In samenwerking met de afdeling Houten van Veilig Verkeer Nederland zijn de volgende wandeltips samengesteld.

Wandel altijd op het voetpad met maximaal twee wandelaars naast elkaar. Is er geen fietspad dan uiterst rechts op het fietspad. Is er geen voetpad én geen fietspad dan wandelt u uiterst links op de rijweg. Volg in ieder geval altijd de aanwijzingen op in de routebeschrijving.

Om veiligheidsredenen wordt het aan de hand meevoeren van fietsen of buggy’s in groepen sterk afgeraden.

Wandelen is een plezier voor iedereen. Zeker ook voor de mensen die langs de route wonen. Denk aan afvalzakjes voor uw afval (klokhuizen, bananenschillen, blikjes, snoeppapiertjes, etc.). Hoge nood? Bel aan en gebruik zeker niet iemands heg of tuin.

Pauzeplaatsen voor groepen/scholen dienen zodanig gekozen te worden dat het overig verkeer of andere deelnemers daar geen hinder van ondervinden. En we laten de plek natuurlijk weer opgeruimd en schoon achter.

Bij de startlocaties dienen de fietsen zodanig gestald te worden dat ze geen hinder opleveren voor deelnemers of voor de omgeving of het overig verkeer. Let op bij het stallen dat u ook geen schade aanbrengt aan andermans eigendommen of aan de omgeving (bomen, heggen, etc,)