Inschrijving

Inschrijven voor de Avond4daagse Houten is mogelijk voor individuele wandelaars, maar ook voor groepen/scholen.

Individuele wandelaars kunnen inschrijven op een voorinschrijvingsavond. De kosten zijn dan € 7,00 contact betalen (inclusief medaille). Deze voorinschrijving vindt plaats in de hal van de Joh. Bogermanschool (Tuibrug 10, 3991 LC Houten) tussen 19:00 en 20:00 uur. De datum wordt nog bekend gemaakt.

Het is ook mogelijk om op de eerste wandelavond in te schrijven op alle drie de startlocaties. Vier aaneengesloten avonden meewandelen geeft recht op een medaille. De nummers 1 t/m 25 zijn altijd te bestellen. Hogere nummers alleen indien nog voorradig (worden niet meer vervaardigd). Kosten dan: € 8,00 contant betalen.

Wilt u één avond meewandelen, dan koopt u op de startlocatie een dagkaart (€ 4,00 inclusief herinnering) contant betalen.

Wanneer u inschrijft dan houdt dat in dat u automatisch het deelnemersreglement onderschrijft.

Voor scholen en groepen : Informatie en Inschrijfformulier