Inschrijving

Inschrijven voor de Avond4daagse Houten is mogelijk voor individuele wandelaars, maar ook voor groepen/scholen.

Individuele wandelaars kunnen inschrijven op een voorinschrijvingsavond. De kosten zijn dan € 5,00 contact betalen (inclusief medaille). Deze avond is op donderdag 25 mei 2023 in de hal van de Joh. Bogermanschool (Tuibrug 10, 3991 LC Houten) tussen 19:00 en 20:00 uur.

Het is ook mogelijk om op de eerste wandelavond in te schrijven op alle drie de startlocaties. Vier aaneengesloten avonden meewandelen geeft recht op een medaille. De nummers 1 t/m 25 zijn altijd te bestellen. Hogere nummers alleen indien nog voorradig (worden niet meer vervaardigd). Kosten dan: € 6,00 contant betalen.

Wilt u één avond meewandelen, dan koopt u op de startlocatie een dagkaart (€ 3,00 inclusief herinnering) contant betalen.

Wanneer u inschrijft dan houdt dat in dat u automatisch het deelnemersreglement onderschrijft.

Informatie voor scholen/groepen inschrijfformulier voor scholen/groepen