Inschrijving

Inschrijven voor de Avond4daagse Houten is mogelijk voor individuele wandelaars, maar ook voor groepen/scholen.

Individuele wandelaars

Individuele wandelaars kunnen inschrijven op een voorinschrijvingsavond. De kosten zijn dan € 7,00 contant betalen (inclusief medaille). Deze voorinschrijving vindt plaats in de hal van de Joh. Bogermanschool (Tuibrug 10, 3991 LC Houten) op 18 april 2024 tussen 19:00 en 20:00 uur.

Het is ook mogelijk om op de eerste wandelavond in te schrijven op alle drie de startlocaties. Vier aaneengesloten avonden meewandelen geeft recht op een medaille. De nummers 1 t/m 25 zijn altijd te bestellen. Hogere nummers alleen indien nog voorradig (worden niet meer vervaardigd). Kosten dan: € 8,00 contant betalen.

Wilt u één avond meewandelen, dan koopt u op de startlocatie een dagkaart, kosten € 4,00 contant betalen (inclusief herinnering).

Groepen / Scholen / Verenigingen

Voor groepen, scholen en verenigingen geldt als uiterste datum van inschrijving 21 april 2024.

Wanneer u inschrijft dan houdt dat in dat u automatisch het deelnemersreglement onderschrijft.

Voor scholen en groepen : Informatie en Inschrijfformulier