U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Waarom is er in Houten maar één avond4daagse?

De organisatie van de Avond4daagse is geheel in handen van vrijwilligers. Die nemen daarvoor extra verlof op bij hun werkgever. Daarom is er besloten tot het organiseren van één Avond4daagse voor heel Houten. Het organiseren van een Avond4daagse in iedere kern van de gemeente Houten zou een te zware belasting zijn.

Waarom is er geen "inhaalavond"?

Het begrip Avond4daagse houdt in dat er een wandelprestatie wordt geleverd op vier aaneengesloten avonden. Daarom is er geen vijfde avond beschikbaar als "inhaalavond" voor wie een van de avonden niet kan. Dat zou teveel vragen van onze vrijwilligers.

Wie of wat bepaalt de te lopen route?

De routes zijn vooraf samengesteld in overleg met de afdeling Houten van Veilig Verkeer Nederland en de politie. Ze maken deel uit van de vergunning. Bij het samenstellen van de routes is getracht de veiligheid voorop te stellen en zo min mogelijk gevaarlijke kruisingen met het overig verkeer te bewerkstelligen. Mede met oog op de beperkte beschikbaarheid van gecertificeerde verkeersregelaars. Een gecertificeerde verkeersregelaar is aangesteld door de burgemeester van Houten na het voltooid hebben van een erkende opleiding.

Wat te doen bij slecht weer?

Bij plotseling opkomend zwaar onweer of zware storm wordt u geacht een veilige schuilplek te zoeken. Na afloop van de bui kunt u dan uw route vervolgen. Is dit niet mogelijk, keer dan via de kortst mogelijke veilige route terug naar uw startlocatie.

Waarom starttijden?

In Houten wordt niet gewerkt met een start door iemand van de organisatie, uitgezonderd bij het defilé. De starttijden zijn wel heel strikt. Eerder starten kan inhouden dat de route nog niet overal is bewaakt en dat kan consequenties hebben voor de vergunning. Houd u dus echt aan deze starttijden.

Verkeerde medaille opgegeven?

Uitsluitend op vrijdagavond 15 mei na afloop van het defilé op het startbureau tot uiterlijk 22:00 uur kan er worden geruild. Daarna niet meer.